Landscape

Published on Monday, 23 July 2012 05:37

Jasa perawatan dan pemeliharaan taman menitik beratkan pada kebersihan, keindahan dan kesuburan tanaman yang   pengelolaan harus betul-betul dilaksanakan dengan cara-cara yang professional  sejak mulai dari pemupukan, penyiangan, pembersihan dari hama penyakit  dan pemeliharaan  sampai dengan tenaga kerja/pelaksana yang  harus betul-betul mempunyai skill serta kemampuan  yang diperlukan